Notices

 • 29/06/2022
  21239
  《油蔴地天主教小學(海泓道)探訪活動》
 • 28/06/2022
  21237
  21237《環球教室—成都姊妹學校交流日—髮簪工作坊》
 • 28/06/2022
  21236
  21236《學界羽毛球比賽-高級組決賽日》
 • 23/06/2022
  21235
  21235《慶祝香港回歸祖國25周年「樂韻悠揚舞動青春」音樂會》
 • 22/06/2022
  21234
  21234《2021-2022香港數學解難比賽(中學)》
 • 22/06/2022
  21233
  21233《2021-2022香港創科展作品》
 • 15/06/2022
  21232
  21232《虛擬陸運會》
 • 15/06/2022
  21231
  21231《虛擬陸運會》
 • 17/06/2022
  21230
  21230《參觀荃灣西如心酒店》
 • 16/06/2022
  21229
  21229《油尖旺區校長會周年頒奬禮》
Page:
Top